Silicon Tubing

 • Silicon Tubing


  <
  Inner Dia (mm) Outer Dia (mm) Wall Thickness(mm) Inner Dia (mm) Outer Dia (mm) Wall Thickness (mm)
  0.8 2.4 0.8 6.0 9.0 1.5
  1.0 2.0 0.5 6.0 10.0 2.0
  1.0 3.0 1.0 6.0 11.0 2.5
  1.5 2.5 0.5 6.0 12.0 3.0
  1.5 3.0 0.75 7.0 10.0 1.5
  2.0 4.0 1.0 7.0 11.0 2.0
  2.5 4.0 0.75 8.0 11.0 1.5
  3.0 4.0 0.5 8.0 12.5 2.0
  3.0 5.0 1.0 8.0 14.0 3.0
  3.0 6.0 1.5 9.0 13.0 2.0
  3.0 7.0 2.0 9.0 15.0 3.0
  4.0 5.0 0.5 10.0 14.0 2.0
  4.0 6.0 1.0 10.0 16.0 3.0
  4.0 7.0 1.5 11.0 16.0 2.5
  4.0 8.0 2.0 12.0 16.0 2.0
  4.0 9.0 2.5 12.0 17.0 2.5
  4.0 10.0 3.0 12.0 18.0 3.0
  4.0 7.0 1.0 13.5 19.5 3.0
  5.0 8.0 1.5 15.0 21.0 3.0
  5.0 9.0 2.0 19.5 25.5 3.0
  5.0 10.0 2.5 24.0 30.0 3.0
  5.0 11.0 3.0 25.0 31.0 3.0